SADEV

SADEV har regeringens uppdrag att utvärdera de svenska insatserna för att förebygga och hantera korruption inom utvecklingssamarbetet. SADEV skall senast den 15 maj 2008 presentera en utvärdering av dagens system och lämna förslag på vilka åtgärder som behövs för att ytterligare förbättra arbetet med att bekämpa korruption inom utvecklingssamarbetet.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av en heltäckande dokumentprofil med SADEV:s skribenter i fokus
  • Mallsystemet uniForm – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument
  • Tillhörande användarstöd i olika former
  • Utbildning av SADEV:s personal på dokumentsystemet samt Microsoft Office
  • Redigering och tillgänglighetsanpassning av rapporter
  • Förvaltning och support

 

SADEV