MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. De har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och projekt.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® – kraftfullt stöd för produktion av rapporter, blanketter och andra dokument
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning och support

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor