Handelsbanken

Handelsbanken har ca 540 kontor i Norden och sju dotterbolag. Utanför Norden är banken representerad i nära 20 länder.

Consensis uppdrag

När Handelsbanken uppgraderade sitt interna intranät och grupprogram, Lotus Notes, blev Consensis anförtrodda uppgiften att på ett enkelt sätt ”utbilda” Handelsbankens samtliga anställda världen över i de nyheter uppgraderingen förde med sig.

Det hela resulterade i en webbaserad introduktionsguide över nyheterna och förbättringarna i Lotus Notes, översatt till flertalet språk. Guiden är noggrant och precist utvecklad för den variationsrika målgruppen tillsammans med projektets ledstjärna Ulla-Carin Hamlin, Handelsbanken Sverige.

 

Handelsbanken