Niklas Tojén

Sedan sommaren 2018 arbetar Niklas med produktion av mallar och blanketter. Hans bakgrund är inom IT-branschen sedan -97 med support, utbildning, säljstöd och som konsult inom området digitaliserings- (OCR, ICR) och dokumentprocesser.

Niklas