Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket är en statlig myndighet som hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Elsäkerhetsverket är ansvarig myndighet för tekniska säkerhetsfrågor såsom elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet – EMC.

Verket utfärdar föreskrifter om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet för elektriska anläggningar samt elektrisk materiel. Vidare är Elsäkerhetsverket ansvarig myndighet för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument
  • Integration av uniForm® och ärendehanterinssystemet Platina

 

Elsäkerhetsverket