Energiforsk

Energiforsk räknar sin historia tillbaka till 1968. De fyra verksamheter som den första januari 2015 skapade Energiforsk är Stiftelsen för Värmeteknisk forskning, Svenskt Gastekniskt Center AB, Elforsk AB och forskningsprogrammet Fjärrsyn inom branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av dokumentprofil
  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet och support

 

Energiforsk