Tillväxtanalys

Myndigheten för Tillväxtanalys är en statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken. Myndigheten ska vara regeringens stöd för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Myndigheten har sitt säte i Östersund. Verksamhet bedrivs även i Stockholm samt vid kontor i Bryssel, Washington, Brasilia, Beijing, Tokyo och New Delhi.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av dokumentprofil för hela organisationen
  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Utbildning
  • Användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet samt support
  • Redigering av rapporter

 

Tillväxtanalys