VINNOVA

VINNOVA – Verket för innovationssystem – är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: ”främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.”

Consensis uppdrag

  • Rapport- och dokumentmallar
  • Tillhörande användarstöd
  • Anpassad utbildning
  • Redigering av rapporter
  • Support

 

VINNOVA