Vi erbjuder

Våra produkter och tjänster fokuserar på dokumentation och information och är enkla att hantera. Vår affärsidé är att förenkla och effektivisera din vardag.

Consensis är specialister på framtagning av dokumentprofil samt teknik för att förenkla för användare och organisation. Vi fokuserar på traditionella kunskaper kombinerade med ny teknik.

I vår analysmetod använder vi oss av prototyping som innebär att vi kopplar samman profil och teknik på ett tidigt stadium för att synliggöra konsekvenser och eventuella brister.

Vardagliga frågeställningar och stötestenar där vi har lösningen

  • Ny grafisk profil och sedan…… finns det verktyg?
  • Det är ingen enhetlig profil på dokumenten
  • Det mumlas i korridorerna om eländiga/obefintliga mallar
  • Man vill ha ett enhetligt arbetssätt och underlätta för användarna
  • Man vill ha ett system som är enkelt att förändra när organisationen förändras

Stämmer någon av punkterna? Ja, då ska du läsa om mallsystemet DynamicTemplate.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för eventuella prisförslag eller med frågor om våra produkter!