Statens energimyndighet

Bildades 1998, arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.

Energimyndigheten har ett väl utvecklat IT-stöd för såväl interna som externa användare. E-tjänster används bl a för Elcertifikatsystemet.

Consensis uppdrag

  • Ett helhetsåtagande vad gäller stöd för dokumentproduktion
  • uniForm – mallar med koppling till ekonomi- och ärendehanteringssystem via XML
  • Användarstöd i anpassad form
  • Redigering av rapporter
  • Förvaltning och support

 

Statens energimyndighet