OutlookSignature

OutlookSignature säkerställer automatisk enhetlighet för alla e-postsignaturer i Microsoft Outlook och Office 365. Signaturen byggs upp med dynamiska element som exempelvis text, logotyp och kampanjgrafik som automatiskt fylls i baserat på data från AD och Azure AD.

Särskild intern signatur

Med OutlookSignature finns möjlighet att använda en särskild intern signatur där onödig grafik och text har tagits bort för att göra den interna korrespondensen mer överskådlig. Dessutom tar OutlookSignature hänsyn till svarsmeddelanden.

OutlookSignature installeras hos användarna som ett MSI-installationspaket för Outlook-klientapplikationerna eller via manifestfilen i Office 365 Tenant.

Personligt och konsekventMaterial

Produktblad

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för eventuella prisförslag eller med frågor om våra produkter!