YH – Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Yh-myndighetenanalyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Yh-myndighetenkontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat. Utöver detta administrerar Yh-myndigheten en utbildningsform som ligger utanför yrkeshögskolan – kompletterande utbildningar.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument
  • Mallar till ärendehanteringssystemet W3D3
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning och support

 

Myndigheten för yrkeshögskolan