Praktikertjänst

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat tandvård och hälso- och sjukvård. Aktieägarna arbetar själva som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet. De 2 120 aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Inom koncernen finns ett femtontal dotterbolag. Omsättningen uppgick till cirka 8,6 miljarder kronor och antalet medarbetare 8 750.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av dokumentprofil
  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Utbildning och användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet samt support

 

Praktikertjänst