Värmeforsk

Värmeforsk är ett samarbetsorgan för energi-, process- och tillverkningsindustri, inräknat skogsindustrin och energikonsulterna. Verksamheten är öppen för alla aktörer och det grundläggande syftet är att bedriva utvecklingsarbete för en effektiv samverkan mellan forskning, teknisk utveckling och tillämpning.

Forskningsverksamheten i Värmeforsk finansieras gemensamt av näringslivet och staten, det senare via Energimyndigheten.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® för dokumentproduktion
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning och support

 

Värmeforsk