IFAU

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av en heltäckande dokumentprofil med IFAU:s skribenter i fokus
  • uniForm – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument
  • Tillhörande användarstöd i olika former
  • Utbildning av IFAU:s hela personal på dokumentsystemet samt Microsoft Office
  • Förvaltning av mallsystem och support
  • Redigering av rapporter

 

IFAU - Institutet för arbetsmarknadspolitiska studier