KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja

  • forskning
  • forskarutbildningar
  • kompetensutveckling för näringslivet
  • skolutveckling och IT

Consensis uppdrag

  • Rapport- och dokumentmallar i systemet uniForm
  • Användarstöd och anpassad utbildning
  • Förvaltning och support

 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling