Rädda Barnen

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen.

Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda Barnen för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Visionen är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® för dokumentproduktion
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning av mallsystemet och support

 

Rädda barnen