Svenska kraftnät

Svenska kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Sedan den 1 juli 2005 är Svenska kraftnät systemansvarig även för naturgasmarknaden. Antalet anställda är drygt 330 personer. Huvudkontoret ligger sedan juni 2009 i Sundbyberg.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk.

Consensis uppdrag

  • Anpassning av dokumentprofil för hela organisationen
  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Utbildning och användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet, utveckling av nya mallar samt support

 

Svenska kraftnät