Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation, bildad av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla.

Vår främsta uppgift är att skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet vill verka för hållbara och resurseffektiva energisystem. Vi är branschens röst i samhällsdebatten och i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt.

Consensis uppdrag

  • Analys av dokumentprofil och funktionalitet
  • Rapport- och dokumentmallar i systemet uniForm
  • Användarstöd och anpassad utbildning
  • Förvaltning och support

 

Energiföretagen Sverige