Krokoms kommun

Mellan Östersund och Åre ligger jämtländska Krokom, en kommun som bildades i början av 1970-talet när ett antal mindre kommuner slogs ihop. Idag är Krokom ett modernt samhälle som erbjuder ett brett kulturutbud med förankring i det lokala föreningslivet, bygdens traditioner och historia.

Eftersom Krokom är förvaltningskommun inom det samiska området ska kommunen kunna erbjuda kommunal service på samiska. Krokoms uniForm-system är därför anpassat med samiskt språkstöd

Consensis uppdrag

  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Utökat språkstöd för minoritetsspråk
  • Utbildning och användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet samt support

 

Krokoms kommun