OKQ8

OK-Q8 AB är ett av Sveriges största bensinbolag. Det är ett svenskt aktiebolag med två ägare, OK ekonomiska förening respektive Kuwait Petroleum International.

Consensis uppdrag

  • Modulen uniForm® Avtal. Det är en modul i mallsystemet uniForm som används för att skapa avtal bestående av ett antal olika dokument
  • Avancerade Excel-funktioner för hantering av kundlistor och inventarieförteckningar

 

OKQ8