Konkurrensverket

är myndigheten för konkurrens och upphandling. Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Från och med den 1 september 2007 ansvarar Konkurrensverket för tillsyn av offentliga upphandlingar och granskar att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det och följer lagen om offentlig upphandling.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument
  • Tillhörande användarstöd i olika former
  • Utbildning av KKV:s personal på dokumentsystemet samt Microsoft Office
  • Förvaltning och support

 

Konkurrensverket