Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. De utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Kontroll görs även hur reglerna efterlevs. Med hjälp av register över fordon och förare arbetar de bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt.

Största delen av verksamheten finns i Norrköping, Borlänge och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® – kraftfullt stöd för produktion av rapporter och andra dokument

 

Transportstyrelsen