Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB bildades 2014 och är moderbolag för Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB).

EEM och SEVAB har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® för dokumentproduktion
  • Användarstöd och support
  • Förvaltning av mallsystemet uniForm®

 

Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö
SEVAB Strängnäs Energi