Vafab

VafabMiljö är ett företag som bildats av kommunerna i Västmanlands län samt Enköpings kommun. Inom denna region bor ca 300.000 människor och här finns över 10.000 företag som ”producerar” avfall. Uppdraget är att ta hand om detta avfall på ett miljöriktigt sätt. Målet är i första hand att avfallsmängderna ska minskas.

Consensis uppdrag

  • Framtagning av dokumentprofil
  • Mallsystemet uniForm®
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning

 

VafabMiljö