Framtidsstudier

Institutet för Framtidsstudier som leds av Joakim Palme är en självständig forskningsstiftelse, som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa bidrag från offentliga och privata finansiärer.  Huvuduppgiften består av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

Consensis uppdrag

  • Mall för instutets rapporter
  • Användarstöd och anpassad utbildning

 

Institutet för framtidsstudier