Landstinget Västmanland

Landstinget Västmanland är en organisation baserad på divisioner. Grunden är närsjukvården, som finns i hela länet. Där ingår familjeläkarmottagningar, närsjukhus och vissa specialfunktioner som till exempel Asyl- och Integrationshälsan och alla ungdomsmottagningar.

Västmanlands län omfattar 10 kommuner. Till ytan är länet ett av Sveriges mindre. Centralort är Västerås.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm®, kraftfullt stöd för dokumentproduktion

 

Landstinget Västmanland