Köpings Bostads AB

KBAB äger och förvaltar idag ca 2500 lägenheter inom Köpings tätort, i Kolsva och Munktorp. KBAB erbjuder i fastigheterna snabb Internetuppkoppling via kabel-TV-nätet.

KBAB har också två helägda dotterbolag, Köpings Kabel-TV AB som distribuerar Internet och TV i Köping och Kolsva samt KBAB Service AB som förvaltar Köpings kommuns fastigheter och lokaler. Kolsvahem AB, med ca 230 lägenheter i Kolsva, tillhör också koncernen.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm®
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning av mallsystemet och support

 

Köpings Bostads AB