MSB

Den 1 januari 2009 bildades MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB har ansvar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

MSB tar över verksamhet som tidigare har bedrivits av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Consensis uppdrag

  • Rapport- och dokumentmallar i systemet uniForm
  • Användarstöd och anpassad utbildning

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap