Åsa Boholm

Verkställande Direktör

Åsa är i botten programmerare och teknikinformatör med mångårig erfarenhet av dokumentation/information på olika media.

Åsa har varit verksam i Consensis sedan 2002 och som produktionschef från 2003. Sommaren 2010 tog Åsa över som VD för bolaget.

Mobil 073-23 193 00
asa.boholm@consensis.se

Åsa Boholm