Älvdalens kommun

Älvdalens kommun har uppdaterat sin grafiska profil och i samband med detta också tagit fram en dokumentprofil.  I profilarbetet och införandet av uniForm mallsystem har Anders Barke, IT-ansvarig varit sammanhållande.

Visste du detta om Älvdalens kommun?

  • Älvdalens kommun utgör en fjärdedel av Dalarnas yta.
  • I Älvdalens kommun finns träbyggnader som är ungefär lika gamla som Stockholm. (ca. 750 år)
  • Vasaloppet går till största delen genom Älvdalens kommun. Mångsbodarna, Tennäng, Risberg och Evertsberg är världsberömda Älvdalsplatser utefter spåret.

Consensis uppdrag

  • Anpassning av dokumentprofil för hela kommunen
  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Användarstöd och utbildning

 

Älvdalens kommun