Per-Anders Knutsson

Per-Anders jobbar sedan hösten 2011 på Consensis. Han ansvarar till stor del för produktionen av nya system och layout av blanketter.
072-311 87 48
per-anders.knutsson@consensis.se

 

Per-Anders Knutsson