Rapporter

Det är kostnadseffektivt att skribenten i så hög grad som möjligt kan färdigställa rapporten.

Genom att tillhandahålla en bra mall och ge ett gott stöd till skribenten behöver i de flesta fall inte rapporten sättas om i annan programvara.

Olika format – A4, A5, statsformat med flera

Vi skapar mallar i olika format – A4, A5, statsformat etc – där alla olika delar i rapporten är definierade för att på bästa sätt ge skribenten stöd.

Stöd till skribenten

Vi erbjuder stöd till skribenten i form av handbok, direkthjälp i programmet, handledning på intranät/internet och telefonsupport.

Slutredigering – pdf-filer för tryck- och webbpublicering

Vi hjälper till med redigering av era rapporter och skapar pdf-filer för tryck- och webbpublicering.

Tillgänglighetsanpassade

Givetvis är mallar och rapporter tillgänglighetsanpassade.

Kort leveranstid

Vi har lång erfarenhet av slutredigering av rapporter med kort leverans.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för eventuella prisförslag eller med frågor om våra produkter!