Rapporter

Det är kostnadseffektivt att skribenten i så hög grad som möjligt kan färdigställa rapporten.

Genom att tillhandahålla en bra mall och ge ett gott stöd till skribenten behöver i de flesta fall inte rapporten sättas om i annan programvara.

Olika format – A4, A5, statsformat med flera

Vi skapar mallar i olika format – A4, A5, statsformat etc – där alla olika delar i rapporten är definierade för att på bästa sätt ge skribenten stöd.

Stöd till skribenten

Vi erbjuder stöd till skribenten i form av handbok, direkthjälp i programmet, handledning på intranät/internet och telefonsupport.

Slutredigering – pdf-filer för tryck- och webbpublicering

Vi hjälper till med redigering av era rapporter och skapar pdf-filer för tryck- och webbpublicering.

Tillgänglighetsanpassade

Givetvis är mallar och rapporter tillgänglighetsanpassade.

Kort leveranstid

Vi har lång erfarenhet av slutredigering av rapporter med kort leverans.