Sala kommun

Sala är till ytan Västmanlands största kommun. Sala präglas av småföretagaranda och är nu precis som i forna tider en genuin handelsstad.

Nära hälften av Salas cirka 22 000 invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt Sala stad. Bondgårdar med ekologisk inriktning, lanthandlare och små gårdsbutiker som gör Sala till en levande och spännande landsbygdskommun.

Consensis uppdrag

  • Mallsystemet uniForm® för dokumentproduktion
  • Användarstöd och utbildning
  • Förvaltning och support

 

Sala kommun