Anpassade Excel mallar

I alla programvaror behövs det mallar som säkerställer ett effektivt arbetssätt.

Meny i Excel

Att nå mallarna från en meny i Excel underlättar för användarna.

Anpassade diagram i Excel

Vi har till exempel tagit fram anpassade diagram-mallar för Excel. Användaren väljer organisationens diagram i diagramguiden och får då rätt färger, teckensnitt, textstorlek, placering av förklaringsruta med mera.

Presentation av data

Vi har utvecklat Excel-mallar med färdiga pivottabeller för presentation av data där ny data importeras från extern datakälla. Pivottabellerna uppdateras med hjälp av mallens funktionalitet.

Enstaka mallar

Ni kanske endast behöver en enstaka mall? Till exempel en anpassad fakturamall med automatisk uträkning av moms, öresutjämning osv eller en mall för kvalitetsdokumentation.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för eventuella prisförslag eller med frågor om våra produkter!