SEKO

I samarbete med Gisys AB har vi utvecklat anpassade system för:

  • Diariehantering
  • Inskanning av dokument
  • Avtalshantering
  • Tvister och försäkringsärenden

Vi har också utbildat SEKOs personal över hela Sverige i systemen.

 

SEKO