Länsstyrelsen i Västmanlands län

Varje län i Sverige har en länsstyrelse som fungerar som regeringens företrädare och samordningsorgan för statlig verksamhet.

Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde. Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, men också myndighetsuppgifter.

Drivande kraft  i arbetet med enhetlig  dokumentprofil och  ett effektivt arbetssätt är Kerstin Alvinge, informatör vid Länsstyrelsen.

Consensis uppdrag

  • Analys av dokumentprofil och funktionalitet
  • Rapport- och dokumentmallar i systemet uniForm
  • Användarstöd, anpassad utbildning och förvaltning

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län