Ei – Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är en myndighet som inrättades den första januari 2008. Myndighetens uppgift är att kontrollera energiföretag och energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Syftet är en långsiktigt säker, effektiv och hållbar energiförsörjning i Sverige och i Norden. Energimarknadsinspektionen finns i Eskilstuna.

Consensis uppdrag

  • uniForm – anpassat mallsystem
  • Utbildning och användarstöd
  • Förvaltning av mallsystemet samt support

 

Energimarknadsinspektionen