AccessibilityFixer

Det pratas mer och mer om tillgänglighet och i och med de nya direktiven är det extra viktigt att all dokumentation görs tillgänglig. Men hjälp av AccessibilityFixer kan du kontrollera redan i Word om något behöver åtgärdas.

Med AccessibilityFixer får användarna

 • Lätt att följa WCAG 2.1
  Verktyget hjälper till att märka upp dokumentet korrekt utan att användaren behöver vara expert på tillgänglighet.
 • Förbättra tillgängligheten på webben
  AccessibilityFixer vägleder användaren genom de inställningar som behöver göras i dokumentet för att få ett korrekt uppmärkt resultat.
 • Effektivisera arbetet
  I och med att varje användare själv enkelt kan kontrollera tillgängligheten i sina dokument minskar arbetsbördan på kommunikationsavdelningen.
 • Gör information tillgänglig för alla
  Verktyget hjälper er att öka den digitala inkluderingen och nå en bredare målgrupp.

AccessibilityFixer hjälper dig hela vägen

Verktyget granskar titel, rubriker, bilder, objekt, tabeller, länkar osv. i dokument, kalkylark och presentationer, och visar sedan alla nödvändiga förbättringar i en lättöverskådlig meny. Detta gör att användaren enkelt kan granska förbättringsförslagen och lägga till de saknade märkningarna direkt i verktygets panel.

AccessibilityFixer installeras som ett tillägg i Microsoft Word, Excel och PowerPoint, där alla kontroller och märkningar sker i ett lättöverskådligt sidofält.

AccessibilityFixer Graphic

Material

Produktblad
Informationsvideo
Instruktion för att installera gratis provversion
Kom igång med AccessibilityFixer

Erbjudande

De kunder som beställer DynamicTemplate från Consensis senast 2020-12-31 får som bonus testa AccessibillityFixer gratis till och med 2021-12-31. Dessutom får ni tillgång till fullversionen av DynamicTemplate, men betalar endast för DynamicTemplateLite under samma period.