Kortfattat om Consensis

Consensis är specialister på framtagning av dokumentprofil samt teknik för att förenkla för användare och organisation. Vi hjälper dig att producera dokument på ett effektivt sätt samt att definiera och säkerställa din organisations dokumentprofil med hjälp av vårt egenutvecklade mallsystem uniForm®. Consensis startade våren 2002 och har vuxit till en av de ledande aktörerna på marknaden inom sitt område.

  Marianne Manfredsdotter         Per-Anders Knutsson   Annika Wretling   

Vi fokuserar på personlig och gemensam effektivitet och arbetar med strategier, metoder och verktyg för att förenkla och effektivisera det dagliga arbetet med inriktning på området dokumentproduktion.

Consensis position är nära användarna. Consensis sammanför olika aktörers intentioner och krav till en fungerande helhet för organisationen. Till exempel en reklambyrås leverans i form av en grafisk profil, IT-leverantörens leverans i form av program och versioner, användarnas krav på lättanvända fungerande system, organisationens krav på ett professionellt intryck såväl externt som internt.

Consensis fokuserar på grafisk profil och ser till att stödsystemen IT och utbildning/användarstöd stödjer det dagliga arbetet där den grafiska profilen ingår.

Consensis har förutom egen personal ett nätverk av kvalificerade samarbetspartners inom dokumentation, design och teknik.