Utbildning

Exakt det som behövs – varken mer eller mindre. Borta är tiden när medarbetarna gick på kurs efter kurs utan anpassning till arbetsuppgifterna eller organisationen. All vår utbildning har som mål att du ska kunna hantera dina verktyg enklare och mer effektivt.

Du talar om vad ni behöver och när – vi ordnar det!

Support – snabbutbildning

Support är snabbutbildning när behovet uppstår. Att få ett problem löst samt en förklaring spar tid och ger ökad kunskap. Ofta tjänar supporten som en kort, effektiv utbildning just när den behövs.

Djupa kunskaper

Vi arbetar dagligen med Office-programmen och har därför djupa kunskaper om programmen och hur de ska användas.

Kontakta oss direkt eller via helpdesk

För våra större kunder som har en helpdesk håller vi så kallad second-line support. Det innebär att frågor som helpdesken inte har kunskap om slussas vidare till oss. Vi arbetar också i kundens supportsystem.

Kunder som inte har egen helpdesk kontaktar oss direkt via telefon eller e-post.

Avtal

Med ett supportavtal riskerar du inte att bli sittande med problem medan tiden rinner iväg.